Klachten?

Neen even hier contact op met ons.

SafeShops

Mochten we er samen niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij SafeShops. Safeshops zal bemiddelen tussen u als consument en de verkoper en ze zullen kijken of de klacht gegrond is. Vul hier het klachtenformulier van SafeShops in of stuur een brief naar; SafeShops - consumers-complaints, Kapelsesteenweg 195/1 - B-2180 EkerenConsumentenombudsdienst

Voor buitengerechtelijke consumentengeschillen kun je ook terecht bij de Consumentenombudsdienst (COD). Deze dienst verschaft in de eerste plaats informatie over je rechten als consument, maar je kunt er ook met je klacht terecht. De COD zal je klacht analyseren en aan het bevoegde bemiddelingsorgaan doorgeven.

Europese klacht

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu

Wilt u meer info, bel of mail dan even onze infolijn!

Wilt u meer info, bel of mail dan even onze infolijn!

+32 (0) 11 72 00 43  
of mail uw Zoldertrapshop Dealer